Απαιτείται η ρύθμιση της ταυτότητας του χρήστη (βλ. Οδηγίες) για την αποστολή μηνυμάτων.


Ανακοινώσεις (ενημ.6/11/2019)

(new) Δοκιμαστική λειτουργία νέας πλατφόρμας webmail του ΟΠΑ.

Για τον περιορισμό της αποστολής μηνυμάτων spam εφαρμόζονται πλέον οι ακόλουθοι περιορισμοί:
Αποστολή μέχρι 15 μηνυμάτων τα τελευταία 5 λεπτά, 20 μηνυμάτων τα τελευταία 10 λεπτά, 30 μηνυμάτων τα τελευταία 30 λεπτά και 40 μηνυμάτων τα τελευταία 60 λεπτά.
Αποστολή σε μέχρι 50 παραλήπτες ανά μήνυμα.
Αποστολή σε μέχρι 55 παραλήπτες τα τελευταία 5 λεπτά, 60 παραλήπτες τα τελευταία 10 λεπτά και 65 παραλήπτες τα τελευταία 20 λεπτά.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται στην αποστολή μηνυμάτων μέσω webmail καθώς και στην αποστολή μηνυμάτων με τη χρήση άλλων προγραμμάτων e-mail (Outlook, Thunderbird, Mail κλπ) από υπολογιστές ΕΚΤΟΣ του δικτύου του ΟΠΑ.
Εναλλάκτικά προτείνεται η χρήση άλλων προγραμμάτων e-mail (Outlook, Thunderbird, Mail κλπ) με ταυτόχρονη χρήση της υπηρεσίας VPN (https://www.aueb.gr/content/vpn-service)


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Παρατηρείται το φαινόμενο να επιχειρείται να σταλούν μέσω του Webmail μηνύματα με διεύθυνση αποστολέα @gmail.com, @hotmail.com, @dias.aueb.gr, @webmail.aueb.gr κλπ.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολέα) που δηλώνετε στην ταυτότητα του χρήστη πρέπει να είναι η διεύθυνσή σας στο Πανεπιστήμιο (username@aueb.gr)

Οδηγίες Χρήσης του Webmail
Powered by Horde